Klassresor till Kapstaden

Volontärarbete i Kapstaden på gruppresan

Volontärarbete i Kapstaden
Hos oss har din grupp möjlighet att volontärarbeta under gruppresan och klassresan! Vid de volontärprojekt vi erbjuder ligger mycket fokus på kåkstäderna runt Kapstaden och de stora behov av insatser som finns där.

Som volontärer under gruppresan deltar ni i projekt i någon av Kapstadens kåkstäder. Vanligast är att gruppens volontärarbete inkluderar renovering eller hjälp med byggnationer av olika slag där det behövs som allra mest. Det är ett fantastiskt sätt att under projektets gång fysiskt se vad gruppen faktiskt har bidragit med! Det är även möjligt att delta i volontärprojekten nedan, men i och med den korta tiden ligger fokus där på att hjälpa till samt assistera projektpersonal och långtidsvolontärer.

Vilken typ av arbete som gruppen får göra på plats är beroende på vilka färdigheter samt intresseområden gruppdeltagarna har och i viss mån även budget. Volontärprojekten kan innehålla allt från att plantera i grönsaksland, renovera sjukhus, måla en skola eller planera och leda idrottsaktiviteter för barn/ungdomar. Större grupper delas upp på olika volontärprojekt.

Som volontär vid gruppresa hjälper deltagare framför allt till och assisterar långtidsvolontärer samt den personal som leder arbetet på volontärprojektet. 

Volontärprogram på gruppresan

  • Sports Development Project: Målet vid dessa projekt är att uppmuntra barn till fysisk aktivitet och därigenom skapa en positiv anda där deltagarna får bygga upp sitt självförtroende och lära sig nya saker. Projektet syftar också till att hålla barn och ungdomar borta från negativa influenser och umgängen. 

  • Adventure Surf Club Project: Mer än 300 barn har lärt sig att simma och mer än 80 att surfa på detta volontärprojekt. Flera av deltagarna har gjort otroligt bra ifrån sig i olika surfevenemang och en prisbelönt dokumentär har gjorts om ett av barnen från detta surfprojekt. 

  • Mentally and Physically Challenged School Assistance Project: På detta volontärprojekt får barn med särskilda behov dagsomsorg och centret är det enda av sitt slag i området.

  • Skills Development Project: Ett projekt som stöttar och främjar självförsörjning och entreprenörskap bland vuxna i fattiga områden. Arbetet sker i grupp där deltagarna praktiskt får lära sig olika byggnadstekniker med återvunnet material.

  • Skate Club Project: Detta volontärprojekt är en del av Sports Development Project. Projektet används för att stärka självförtroendet hos barn i de lokala kåkstäderna och fungerar som "morot" och belöning för att exempelvis gå i skolan. Det finns även möjlighet för barnen att delta i ett lärlingsprogram för att fördjupa sig och engagera sig ytterligare inom sportprojekt.

  • Kitesurfing Outreach Project: Detta program används för att motivera barn och ungdomar att skapa engagemang och klara sig i skolan och hemmet. De lär sig först att simma med hjälp av volontärer och får sedan lektioner i kitesurfing från både volontärer och professionella kiteinstruktörer. 

  • Settlement Project: Det huvudsakliga syftet med detta initiativ är att förebygga fattigdom i kåkstäderna. Projektet strävar efter ett ökat självförsörjande genom utbildning, kompetensutveckling och ett jordbruksprogram. 

  • School & Educare Project: Tio skolor och nästan 1600 barns liv runtom i Afrika förbättras tack vare detta projekt, bland annat genom arbetet för att eleverna ska få näringsrik mat i skolan. Vi samarbetar med lokala skolor i utsatta områden genom att hjälpa dem att uppnå sina mål.

  • Medical Placement: SAVE investerar och stöttar sjukhus för att kunna bidra till att ett av människans grundläggande behov för ett lyckligt liv täcks; En god hälsa!

Arbetstiderna är kl. 09:00 - 14:30. Beroende på gruppstorlek kan ni delas i upp till tre olika volontärprojekt.

Volontärarbete i Kapstaden på gruppresan, Sydafrika  

Hos KILROY finns ett brett urval av volontärarbete, studiebesök och aktiviteter. Vi skräddarsyr program åt varje grupp utifrån intresse och behov. Du kan när som helst ställa en fråga eller be om ett kostnadsfritt reseförslag till din nästa gruppresa till Kapstaden.

Mer info om volontär, studiebesök & aktiviteter i Kapstaden?
Kontakta oss

 

 

Contact